Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Lykke Amsterdam met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Lykke Amsterdam verstrekt door middel van deze website louter informatie over de producten die door Lykke Amsterdam worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Lykke Amsterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Lykke Amsterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Lykke opgenomen informatie en tarieven.

De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Lykke Amsterdam behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Lykke Amsterdam alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Lykke Amsterdam niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.